ROT-Avdrag


Det här är en kort sammanfattning av vad rotavdraget är och hur vi har valt att hanterar det.

Vad är ett ROT-avdrag?

Skattereduktion för reparationer, underhåll, om- eller tillbyggnader av småhus eller bostadsrätter.

Vad får man dra av?

Skattereduktion ges bara på arbetskostnaden och reduktionen är 30%. Det högsta avdraget är 50 000:- per år och person. Du måste vara ägare av huset / lägenheten. Skattereduktion för ROT-arbeten ges inte under första fem åren efter att ett småhus uppförts. ROT-skattereduktion dras av i deklarationen. Alla får inte 50 000:- i skattereduktion. Vi rekommenderar starkt att du preliminärt räknar ut din skatt, för att slippa överraskande restskatt!

När får man avdraget?

Vi fakturerar det totala beloppet minus den preliminära skattereduktionen, d.v.s. konsumenten får reduktionen direkt vid köpet. Vi begär sedan resterande arbetskostnad direkt från skatteverket. Detta under förutsättning att kunden meddelar oss innan arbetet påbörjas att kunden vill använda sig av ROT-skattereduktion. Vi har ett avtal som ska undertecknas av båda parter i detta fall.

Vet vi hur mycket kunden utnyttjat?

Företagen vet inte statusen på kundens skattereduktion. Av den anledningen begära vi in ett meddelande av Er, som ni får begära av skatteverket, för att vi ska veta Er status. Detta meddelande som kallas Köparintyg kan man ladda ned från skatteverkets hemsida om man loggar in med e-legitimation. Logga in på deras e-tjänst som kallas Husarbete. Där kan du sedan välja Skapa köparintyg. Du kommer då få en PDF-fil, som går bra att skicka till oss.

Exempel på godkända avdrag:

Exempel på ej godkända avdrag:

För administration och hantering av ROT-avdrag debiterar vi en avgift på 500:- inkl. moms per faktura.

Mer information

Skatteverket

Skatteverket - Skapa köparintyg

Skatteverket - Information om ROT

Skatteverket - Räkna ut skatten

Regeringskansliet

Skattereduktion.se

Has more than three days power reserve of H-10 independent movement, so that the appearance of the classic atmosphere of freedom of spirit is more durable and reliable automatic mechanical watch, so watch at idle weekend is still running. Tour also starting a new khaki field double 2014 calendar series, which is mounted on the same series of H-10 H-30 autonomous movement, also has more than three days power reserve, is a "calendar", "weeks" double calendar display the sweep of the watch. Hublot replica sale is a World War II American military form, during the more than 100 million have been manufactured over the armed forces timer, superior quality and reliable, is one of the most famous military form. Today's khaki field double calendar watch design simple and tough, masculine military form of pure magnanimity gushing out. Cartier replica uk was founded in 1892 in Lancaster, Pennsylvania, the city combines the free-spirited American spirit and excellence of Swiss technology, innovation and design and texture modeling famous. In the field of aviation watch striking performance, but also because of the deep roots of Hollywood and famous, it has been on stage in over 400 department blockbusters. Cartier replica sale is a member of the world's largest watch manufacturer and distributor Swatch Group. Girard Perregaux GP series contains a new Traveller moment to grasp every minute, live a wonderful attitude, beautifully designed and full of modern, dynamic and elegant posture leisure in one, a symbol of new life forms new era.